Сервизът на фирна Топ Копи ООД предлага следните услуги:
- зареждане на тонер касети;
- рециклиране на тонер касети;
- диагностика на офис техника;
- профилактика на офис техника;
- ремонт на офис техника;
- инсталация на компютри;
- почистване на компютри;
- отдаване под наем на копирна техника - черно - бели и цветни  копирни машини(копир, принтер и скенер), подходящи както за копирни центрове, така и за офиси с голям обем копиране и принтиране.