Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Обявления

Обявления

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

            На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

от ЗП Стефан Петров

със седалище и адрес на управление:

 ул.“Цани Генчев“, №2, ет.2, ап.6, гр.Варна, тел.0897925782

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за 

„Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м, и изграждане на сондаж за напояване“ в ПИ № 67489.55.17 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна  /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Стефан Петров, ул.“Цани Генчев“, №2, ет.2, ап.6, гр.Варна, тел.0897925782, е-mail: hcefo@abv.bg

                                                           /лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС